Diabetes en Reumapatiënten en overige risicovoeten:

Voor diabetes en reumapatiënten en patiënten met een overige risicovoet is het heel belangrijk dat de voeten regelmatig worden gecontroleerd door een medisch pedicure die daar speciaal voor opgeleid is. Gezien het ziektebeeld kunnen er namelijk complicaties ontstaan aan de voeten. Als gespecialiseerd medisch pedicure kan ik tijdig ingrijpen en melding maken bij uw huisarts en/of podotherapeut. Uw zorgverzekering kan mij terugvinden in het KRP (kwaliteits register voor pedicures) waar ik ingeschreven sta als medisch pedicure.


Diabetes:

Ik ben aangesloten bij diverse podotherapeuten. Dit is belangrijk als u voor uw diabetes onder controle bent bij uw huisarts of specialist en een SIMS-classificatie* 2 of hoger en een zorgprofiel 2 of hoger heeft. Zo wordt de vergoeding van uw medisch noodzakelijkevoetzorg goed geregeld. En wat nog veel belangrijker is, is dat er dan een optimale samenwerking is met uw medisch pedicure, podotherapeut en huisarts.


Natuurlijk kunnen patiënten met een lagere Simsklasse en zorgprofiel ook bij mij terecht.


U dient altijd zelf bij uw zorgverzekering te informeren of pedicurezorg vergoed wordt. Vaak is dat alleen voor de medisch noodzakelijk voetzorg, en word er een bijbetaling gevraagd tot het tarief welke ik hiervoor hanteer, zie mijn tarieven

Indien u graag een afspraak wilt maken als diabetespatiënt heb ik een verwijskaart van uw huisarts nodig met daarop de volgende gegevens:

  • Uw SIMS-klasse*
  • Uw d iabete s type
  • Welk zorgprofiel* u valt
  • Waar de behandeling dient uitgevoerd te worden (in mijn praktijk/bij u thuis)
  • Bij wie u onder behandeling bent voor uw diabetes (huisarts/specialist)


*Een SIMS klasse is een classificatie welke inzicht geeft in het risico d at u loopt op het krijgen van een ulcus (onsteking) aan de voeten en het genezen van wondjes. De SIMS klasse wordt vastgesteld door uw huisarts/podotherapeut. Even als het zorgprofiel. Het zorgprofiel wordt bepaald door de uitkomst van de SIMS klasse en het zelfzorgmanagement/ziektebeeld van de patiënt. Het zorgprofiel wordt ook door uw huisarts/podotherapeut vastgesteld. Als er bij mij twijfels zijn over de sims-klasse/zorgprofiel zal ik altijd contact opnemen met de desbetreffende huisarts/podotherapeut.

Reuma:

Ook voor reumapatiënten is het belangrijk om de voeten regelmatig door een medisch pedicure te laten behandelen. Vaak ontstaan er klachten door vergroeiingen aan de voet.

Als u een afspraak wilt maken dan wil ik u verzoeken een verwijskaart bij uw huisarts aan te vragen met daarop aangegeven welk soort reuma u heeft.

U dient altijd zelf bij uw zorgverzekering te informeren of de pedicurezorg vergoed wordt! Kijk ook eens naar mijn tarieven


Overige risicovoeten:

In de medisch pedicurepraktijk zien wij ook voeten van clienten met spasmes, verwaarloosde voeten en clienten welke onder behandeling zijn voor kanker( de oncologische voeten). Daarom is in de opleiding tot medisch pedicure hier extra aandacht aan besteed. Voor deze groep clienten geld ook dat mocht het nodig zijn ik na toestemming van de client contact kan opnemen met de specialist of huisarts of een doorverwijzing maak naar het desbetreffende specialisme welke op dat moment nodig kan zijn.Zie voor meer informatie: